Pomiary Instalacji elektrycznej Krosno

Instalacje elektryczne - wykonywanie oraz modernizacja istniejących instalacji elektrycznych, wymiana rozdzielnic, pionów oraz zabezpieczeń.

Odbiór instalacji elektrycznej - wykonanie przeglądu i pomiarów wykonanej instalacji, wypełnienie oświadczeń i protokołów z dostarczeniem ich do właściwego Zakładu Energetycznego i Starostwa Powiatowego.

Oświetlenie - wykonujemy oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne

Dodatkowo wykonujemy:
- pomiary okresowe (kontrolne pomiary pięcioletnie, roczne),
- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej poprzez samoczynne wyłączenie zasilania (pomiar skuteczności zerowania),
- pomiary rezystancji uziemienia, rezystywności gruntu,
- pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych,
- pomiary rezystancji izolacji obwodów,
- pomiary stanu instalacji odgromowych,
- pomiary natężenia oświetlenia,
- pomiary ciągłości przewodu ochronnego PE,
- pomiary oświetlenia zewnętrznego,
- pomiary natężenia stanowisk pracy,
- pomiary oświetlenia ewakuacyjnego,

Jak często należy wykonywać pomiary elektryczne?
Pomiary elektryczne wykonujemy, gdy instalacja lub urządzenia działają niepokojąco lub chemy mieć pewność że intalacja działa prawidłowo. Dodatkowo gdy chcemy używać nowej instalacji, modyfikowaliśmy istniejącą, gdy zalecaja to instrukcja zainstalowanych urządzeń.

Gdzie działamy?
W zależności od zlecenia, mniejsze prace wykonujemy w Krośnie i okolicy, wieksze zlecenia prowadzimy w całym kraju.